Başkandan Mesaj

2020!

Nasıl bir yıldı o öyle. Koşarak gitmedi, bin yıl gibi geldi bize. Biz koşarak zor attık kendimizi 2021’e...

Geçen yıl; iç karartıcı o yıl, pek çok sevdiğimizi pandemik bir korkunun içine çekerek aldı bizden. Şimdi, çıkış zamanı. Umutsuzluktan, tecritten, kuşkudan ve korkudan çıkış zamanı. Peyderpey, aşamalı bir şekilde toplumsal tedbirleri bir arada ele alarak bu badireyi atlatacağız.

Direnç, sevgi, dostluk ve dayanışma ile birlikte atlatarak çıkışa geçeceğiz.

Yeni yılın ilk ayı, Ankara’da kar demektir. Mevsimler döndü mü, dönüştü mü? Ekolojik altüst oluşların başkentimizin asil rengi karı, bize geri verebilmesi için, çevresel döngüyü de yerli yerine oturtmamız gerekmez mi? Korona nasıl pandemik, yani bölgesel değil, dünya ölçeğinde bir tehdit ise, ekolojik problemler de artık pandemik, yani küresel ölçekte bir tehdit.

O zaman hüzünlenmek de bir keyif sahasına dönüşebilir ve birlikte Cenap Şahabettin’den, “Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, / Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar / Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…” mısralarını mırıldanırda, ola ki, durmaz, devam etmek ister isek, “Başladı parça parça pervâze / Karlar / Ki semâdan düşer düşer ağlar / Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;” da diyebiliriz gönül ferahlığıyla.

Dayanışma ve Sevgi ile,

Alper TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı

<---->