Başkandan Mesaj

Şaşkınlıkla bilinmez günlerin içindeyiz.

Zaman durdu adeta. Zamanın ne ötesine ne de berisine uzanamıyoruz. Üstat Ahmet Hamdi Tanpınar’ın o gizemli mısralarının, tam da bizi vurduğu günlerdeki yerdeyiz; “Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında; Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında.” Bir şiirde yaşanır mı? Elbette yaşanır.

İşte bu döngünün, tüm yerküreyi savunmaya, içe çekilmeye ve her şeyi bir bir savurmaya çalıştığı bir dönemde, zaman adeta bu şiirden el almışçasına bambaşka bir hale gelerek, sürreal bir varlık olarak, ne içinde ne dışında olduğumuz sanısıyla geldi ve içimize yerleşti.

Zamanın hükümranlığı altında, her ne olursa olsun kendimize dönerek, zamanın tarihsizleştirme ve belleksizleştirme yanılsamalarına karşı; bir karşı tarih, tarihin içinde yeni bir kültürel inşaya girişmeliyiz.

Salt korku bizi hiçbir limana ulaştırmaz. Geçirdiğimiz bu zamanlar tedbir ve mesafe günleriyse; diğer yandan da zihni, belleği ve sanatı kendi büzülmüşlüğünden kurtarmak, genişletmek ve geliştirmek için de bize bulunmaz fırsatlar sunabilir.

Saygı ile...

Alper TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı