YENİ YIL GÖSTERİLERİ

YENİ YIL GÖSTERİLERİ

YENİ YIL GÖSTERİLERİ

11 Ocak 2020                                                               
Saat: 13.30 
                                                                       
11 January 2020                                         
Time: 1.30 pm


Çağdaş Sanatlar Merkezi                                 
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center                         
Yaşar Kemal Conference Hall

Etkinlik ücretsiz olup, katılım   koltuk sayısı ile sınırlıdır.