TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ

TÜRKİYE ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ

TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası                                                                                                                                        TMMOB Chamber of Agricultural Engineers


13-14-15-16-17 Ocak 2020             
13-14-15-16-17 January 2020

Çağdaş Sanatlar Merkezi                     
Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center               
Yaşar Kemal Conference Hall

Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.