Etkinlik Detay

BULUT ÖYKÜLERİ

Sergi

Etkinlik Tarihi ve Merkezi


Açılış Tarih ve Saati: 17 Mart 2023 - 18.00 


Sanatçı, gökyüzünde gezinmesiyle özgürlüğü düşündüren, gri olduğunda güneşi bile örtüp kapatabilme gücüne sahip bulutlara dair en belirgin özelliklerin, durumların ve hareketlerin izlenimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Resimlerde imgeler; gökyüzünün başlıca sakinlerinden bulutlara ait akışın belli bir kesiti ile yer alırken aynı zamanda izleyicinin hayal dünyasıyla birleşir. Öykünün kahramanları, gökyüzü fotoğraflarından seçilmiş bulutlardır. Kahramanlar, seçilen bulutların belirginleştirilmesi ve fotoğrafta yer alan diğer doğa elemanlarının ayrılmasıyla ortaya koyulur. Gözleme dayanarak kurgulanan sahnelerde bulutların birbirleriyle olan çatışması ele alınır. 


Bulutların ritmik hareketliliğinin ve birbirleriyle ilişkilerinin vurgulanmasıyla, çocukluk yıllarından itibaren bulutlara bakıp hayal kurma isteğimizden hareketle, resimler aracılığıyla izleyicide yeni çağrışımlar uyandırılması amaçlanır.  Serap Emmungil’in Bulut Öyküleri adlı sergisindeki resimleri, renkli fotoğraflar ile füzenle belirginleştirilmiş bulut çizimlerinin birleşiminden oluşur. Resimlerde katmanlar hâlinde, ince, lifli, saydam, yuvarlak kütleli, çizgili yapılı, parçalı ya da ince bir katman gibi görünen etkiler, fotoğraf, aydınger ve füzen çiziminin birleşmesinden oluşan plastik etkiyle verilir.