Etkinlik Detay

DEVASA BAŞLAR

Sergi

Etkinlik Tarihi ve Merkezi


Açılış Tarih ve Saati: 21 Mart 2023 - 18.30

Meksika’daki arkeolojik bolluk, çiftlik işçilerinin küçük eserlerden gömülü insan kalıntılarına ve heykellere kadar uzanan tesadüfi keşifler yapmalarına yol açtı. 1853’te bir çiftçi, oyulmuş büyük bir taş keşfetti. Bunun, içinde hazine olan metal bir çömlek olduğuna inanarak toprağı kazdı ve böylece ilk devasa başı keşfetti.

Bu sergide fotoğraflar aracılığıyla devasa baş heykellerinin keşifleri ve korunma süreçleri anlatılıyor. Kayalara oyulmuş bu anıtsal başlar, ilk Mezoamerikan uygarlığı olan Olmeklerin en belirgin eseridir. Olmekler özellikle güney Veracruz ve Tabasco arasında yer alan Meksika Körfezi’nin göl kenarına merkezleşmiş olarak ortaya çıkmıştır.

The archeological abundance in Mexico has led to fortuitous discoveries made by farm workers, from small artifacts to buried human remains and sculptures. In 1853, a farmer discovered a large carved stone. Believing it to be a metal pot containing a treasure, he dug up the dirt to expose a monumental sculpture; thus, the first discovery of a colossal head. 

This exhibition narrates, through photographs, the discovery and preservation of the colossal heads. These monumental heads, carved in boulders, are the most distinctive work of the first Mesoamerican civilization. The Olmecs were established in the lakeside region of the Gulf of Mexico, located most notably between southern Veracruz and Tabasco.