Etkinlik Detay

GÖZLEKESİ

Sergi

Etkinlik Tarihi ve Merkezi


Açılış Tarihi ve Saati: 14 Nisan 2023 - 18.30

Yaşanan çağın gerçekliğini kavrayabilmek için berrak bir görme yetisine sahip olmak gerekir. Bu görüş, hem fiziki olarak hem de mecazi olarak gerçekliğin kendisine ulaşmayı hedefler. Işık görünen gerçekliği tüm detayları ile algılamamızı sağlarken, karanlık muğlaklaştırma ve gizleme eğilimindedir. Bu noktada fiziki olarak görme eyleminin kendisi, göze çarpan ışık şiddetinin gözün içinden yansımasıyla oluşan bir refleksiyon sürecidir. Göz bu ışık yansımasıyla netliği ve berraklığı sağlar. Bu noktada “GÖZ LEKESİ” dediğimiz hadise ise retinanın üzerinde ışık hassasiyetini kaybeden bölgede oluşan renkli lekelerdir. Bu lekeler ortaya çıktıktan sonra net görüşünü kaybeden göz, belli oranda  bulanık bir görme ve algılama sorunu ile karşılaşır.  Tam  bu noktada  gerçekliğin ışık ayarlarıyla oynayan otoriter yapılar sürekli olarak karanlık ve ışık oranını değiştirerek bireyin görüş alanına bu muğlaklığı kalıcı olarak yerleştirmeyi amaçlar.  

Artık gerçeği ve kendi kusurlarını saklamak için gizlenmesine gerek kalmamıştır. Birey  gözünde oluşan leke nedeniyle kusurlu bir varlığa dönüşür, böylece egemen güç kitlelerin gözüne yerleştirdiği bu lekenin arkasına her türlü yalan ve hilesini gizleyebilmektedir.

Günümüzde sanal iletişim atmosferi ve belirsizlikleri arasında gerçekliğin ne olduğuna dair yol haritasını kaybetmeye yüz tutmuş birey, otoritenin kasıtlı manipülasyonlarına  maruz kalırken aynı zamanda bu sabotaja kendisi de izin vermektedir.

İşte isteyerek veya farkında olmadan gözüne yerleşen bu leke ile artık ne kadar zorlasa da gerçeği asla tam olarak fark edemediği veya göremediği kusurlu bir yapıya evrilmiştir. Mecazi olarak “GÖZ LEKESİ” kavramıyla kitlelerin bu kusurlu bakış noktasından kurtulmak için sanatın görünmeyen ve muğlak kalan belirsizlikleri ortaya çıkaran, sorgulatan, görünenin arka yüzünü deşifre eden ve başka yönlerden bireyin bütün algılarını geliştirerek güçlendiren yapısı vurgulanmaktadır. Bir çoğunun  gözüne yerleştirilen bu kusurun farkında bile olmadığını düşünerek, “bireylerin bu kusurlu bakışlarını fark edip, gerçekliği görebilme yollarını aramasını sağlamaktır.

Şevket Arık

Sanatçılar; Erdal Duman, Ferhat Satıcı, Hülya Özdemir, Mehmet Ali Uysal, Osman Dinç, Serkan Demir, Sinem Yıldırım, Şevket Arık