DÜNYAYI ANLAMANIN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ - LİBERALİZM, MARKSİZM, MUHAFAZAKARLIK

DÜNYAYI ANLAMANIN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ - LİBERALİZM, MARKSİZM, MUHAFAZAKARLIK

DÜNYAYI ANLAMANIN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ - LİBERALİZM, MARKSİZM, MUHAFAZAKARLIK

6-13-20-27 Şubat - 5-12-19 Mart 2020 - Saat: 19.00
6-13-20-27 February - 5-12-19 March 2020 - Time: 7 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi - Leylanın Evi Konferans Salonu
Zülfü Livaneli Cultural - Leyla’s House Conferance Hall

Günümüz siyasi söylem ve pratikler, toplumsal dinamikler, düşünce tipolojileri ve devlete/topluma ilişkin yaklaşımlar, büyük oranda, dünyayı anlamanın-anlamlandırmanın düşünsel temellerini oluşturan Liberalizm, Marksizm ve Muhafazakarlık gibi ideolojiler tarafından belirlenmektedir.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz'un yürüteceği 7 hafta sürecek programda;
  • Modern çağdaş toplum ve devletlere yol açan gelişim süreçleri,
  • Düşünce, felsefe, teoriler ve ideolojiler arasındaki içiçeliği,
  • Siyasi oluşumların toplumsal taşıyıcıları ile bu oluşumların arasındaki ilişki,
  • Tarihsel-toplumsal koşullar ile siyasi düşünce biçimleri arasındaki ilişkiyi anlamak.
 
Eğitimin İçeriği:
 
1. Hafta: Modernite, Siyasi Düşünce ve İdeolojiler/Liberalizmin Maddi ve Düşünsel Kökenleri, ve öz tanımı
2. Hafta: Liberalizmin temel kategorileri
3. Hafta: Fransız Devrimi sonrası savunmacı bir ideoloji olarak liberalizm
4. Hafta: Marksizm: Tarihin Materyalist Kavramsallaştırılması/Antagonist Sınıf Toplumu: Yabancılaşmış Emek, Artı Değer ve Sömürü
5. Hafta: Marksizm: Devlet ve İdeoloji/İşçi Sınıfı ve Devrim
6. Hafta: Muhafazakarlığın genel kategorileri ve farklı biçimleri
7. Hafta: İdeolojilerin Güncelliği: Neoliberalizm, neomarksizm ve yeni muhafazakarlık
 
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz'un yürüteceği Dünyayı Anlamanın Düşünsel Temelleri/Liberalizm, Marksizm, Muhafazakarlık isimli programın detayları ve önbaşvurusu için www.ders101.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


7 hafta sürecek program tek ders girişe açıktır.  Programın 6 dersine katılan öğrencilerine Katılım Belgesi verilecektir.
Etkinlik ücretlidir.

Face: Ders101
İnstagram: ders101official
Twitter: @ders101official
İletişim: 0532 374 18 46