ANKARA TABİP ODASI RESİM, FOTOĞRAF, SERAMİK VE HEYKEL

ANKARA TABİP ODASI RESİM, FOTOĞRAF, SERAMİK VE HEYKEL

ANKARA TABİP ODASI RESİM, FOTOĞRAF, SERAMİK VE HEYKEL

10-15 Şubat 2020
Açılış Tarihi: 10 Şubat 2020 - Saat: 18.30
10-15 February 2020
Opening Date: 10 February 2020 - Time: 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - Füreya Koral and Andrey Gennadiyevic Karlov Exhibition Halls