MİMAR NEJAT ERSİN SERGİSİ

MİMAR NEJAT ERSİN SERGİSİ

MİMAR NEJAT ERSİN SERGİSİ

Mimarlar Derneği 1927
 
18 Şubat-29 Şubat 2020
Açılış Tarihi: 18 Şubat 2020  - Saat: 19.00
18 February-29 February 2020
Opening Date: 17 February 2020 - Time: 7 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Andrey Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall
 

Türkiye’de mimarların ilk bağımsız meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927, 93. Kuruluş Yılını Türkiye modern mimarlığının önde gelen isimlerinden Nejat Ersin’in (1924-2010) mesleki ve kişisel arşivine dayanarak hazırlanan bir sergiyle kutluyor. Ersin’in elli yıla yaklaşan meslek hayatına ve meslek dışı çok yönlü üretimlerine odaklanırken, yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığının, meslek örgütlülüğünün ve aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yaşamının da bir kesitini gözler önüne seriyor. Mimarlar Derneği 1927’ye bağışlanan mimarın projeleri, fotoğrafları, eskizleri, ödülleri, kitaplığı, çizim ve fotoğraf gereçlerinden oluşan arşiv de bu sergi aracılığıyla ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak.