TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Merkezi
 
3 Mart 2020 - Saat: 12.00
3 March 2020 - Time: 12 am
 
Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage
 

12.00 - Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü - Türkiye’nin Kadınları Afiş Sergisi
13.00 - Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu - Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı
13.30 - Dr. Öğr. Üyesi Lale Şıvgın Dündar - Medyada Kadın Temsili
14.00 - Prof. Dr. Özcan Yağcı - Aile İçi İletişimin Güçlendirilmesi
14.30 - Defile
15.00 - Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ağaoğlu Canay - Günlük Hayatta Kadın Hakları
15.30 - Dr. Öğr. Üyesi Fisun Sözen - Kadın Sağlığı ve Hijyen
16.00 - Prof. Dr. Nermin Özgülbaş - Kadının Ekonomik Hayata Katılımı İçin Girişimcilik
16.30 - Öğr. Gör. Arzu Fırlarer - Bir Başarı Hikayesi: Anadolu Bacıları
 
Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.