50. YIL GELENEKSEL SERGİSİ

50. YIL GELENEKSEL SERGİSİ

50. YIL GELENEKSEL SERGİSİ

3 Mart - 9 Mart 2020
Açılış Tarihi: 3 Mart 2020 - Saat: 18.00
3 March - 9 March 2020
Opening Date: 3 March 2020 - Time: 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi -  Osman Hamdi Bey Sergi Salonu ve Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall and Eren Eyüboğlu Exhibition Hall