ANCHORUS ÇOKSESLİ KOROSU

ANCHORUS ÇOKSESLİ KOROSU

ANCHORUS ÇOKSESLİ KOROSU

7 Mart 2020 - Saat: 18.00
7 March 2020 - Time: 6 pm

Müzik Atölyesi & Armoni Sahne 
Music Atelier & Armoni Stage 

Etkinlik ücretsiz olup, katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.
İletişim: 0312 229 67 52/1000cocuk.korosu@gmail.com