İNSAN ELİ İLE DOĞANIN KATLEDİLMESİ

İNSAN ELİ İLE DOĞANIN KATLEDİLMESİ

İNSAN ELİ İLE DOĞANIN KATLEDİLMESİ

11 Mart - 17 Mart 2020
11 March - 17 March 2020
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Andrey Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall