MEKSİKA’DA ÖLÜLER GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

MEKSİKA’DA ÖLÜLER GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

MEKSİKA’DA ÖLÜLER GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

Meksika Büyükelçiliği
 
6 - 29 Kasım 2020
6 - 29 November 2020
 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral Sergi Salonu
Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center - Füreya Koral Exhibition Hall
 
Meksika’da Ölüler Günü
 
Meksikalıların ölümle ilgili bakış açılarını ortaya koyan fotoğraf sergisi. Meksika'nın kültürel mirasının en önemli özelliklerinden biri olan ve UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanınan Ölüler Günü kutlamalarının yarattığı farklı anları ve mekanları yansıtıyor. Meksikalıların, ölümle ve ölüleriyle olan ilişkilerini temsil eden bu farklı dünyayı anlatmak amaçlanmıştır.
 
Day of the Dead in Mexico
 
Photographic exhibition that offers an example of the Mexican identities around death. It reflects different moments and spaces created from the celebration of the Day of the Dead, one of the most significant manifestations of Mexico's cultural heritage, recognized by UNESCO as Intangible Cultural Heritage of Humanity. It is intended to be an approximation to the unique universe that represents the Mexican's relationship with death and with their dead.