ARTSPACE GERMANY

ARTSPACE GERMANY

ARTSPACE GERMANY

Goethe Institut
 
13 Kasım - 15 Aralık 2020
Açılış Tarihi: 13 Kasım 2020 - Saat: 18.30
13 November - 15 December 2020
Opening Date: 13 November 2020 - Time: 6.30 pm
 
 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Eren Eyüboğlu ve Osman Hamdi Bey Sergi Salonları
Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center - Eren Eyüboğlu and Osman Hamdi Bey Exhibition Halls
 
 
Küratörlüğünü Ursula Zeller’in yaptığı Artspace Germany sergisi, ifa, Goethe-Institut Ankara ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde 13 Kasım - 27 Aralık tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacaktır.
 
Dünyanın farklı bölgeleri birbirine yakınlaşıyor, sınırlar ulaşım ve alışveriş için geçirgenleşiyor. Değerler ve nitelikler birbirine benzedikçe, ulusal kültür kavramı, ayırt edici kriter olma özelliğini gün geçtikçe yitirerek eskiyor. Ulusal nitelik ve standartlar, sınır ötesine uzanan ve bilginin küreselleşmesine neden olan medyanın bir sonucu olarak değişiyor. Kültürlerin birbirleri içine geçip nüfus etmesi bir "dünya kültürü" kavramı oluşturuyor. Ancak bu kavram henüz tüm netliğiyle kavranabilmiş değil. Görsel sanatlar ise, bizim bugün bu kavramın nasıl görüneceğini okumamızı sağlıyor.
 
Birçok Alman sanatçı geçtiğimiz yüzyılın ‘50’li yıllarında sanat metropolü Paris’e veya ‘60’lı yıllarından itibaren New York’a göç etmiş, buna karşılık ‘90’lı yıllarda sayıları gün geçtikçe artan başka ulusların sanatçıları da Almanya’yı yaşam ve çalışma merkezi olarak seçmiştir. Kısa bir süre içinde söz konusu sanatçılar, Alman okullarına ve Alman sanat yaşamına dahil olmuş ve burada kültürel söylemin bir parçası haline gelmiştir. Bu da bugün Almanya’nın doğal bir özelliği olarak algılanan yaratıcı ve yenilikçi itici gücün yeni gelenler tarafından yaratıldığını göstermektedir.
 
ifa (Institute for Foreign Cultural Relations) tarafından hazırlanan bu sergi, şeffaf, Alman federal kültür politikasının gelişiminde büyük bir paya sahip olan yeni  “Artspace Germany” sergisine meraklı bir bakış atıyor ve Alman dış kültür politikası çerçevesinde ilk uluslararası sergi olma özelliğini taşıyor. Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayşe Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo ve herman de vries gibi sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, sanatsal çeşitliliğin içindeki kültürel birliğe de dikkat çekiyor.
 
Son kırk yılın örnek eserlerini sunmasının ötesinde, sergi her şeyden önce bu eserlerin günümüz sanat söylemlerinin konuları, araçları ve ifade biçimleri üzerindeki anlam ve etkilerinin de izini sürmektedir.
 
Küratör: Dr. Ursula Zeller
 
 
Organized in cooperation with the Institute for Foreign Cultural Relations (ifa), Goethe-Institut Ankara and Çankaya Municipality, the exhibition “Artspace Germany” will be presented in the Çankaya Belediyesi  Doğan Taşdelen Contemporary  Arts Center between November 13 and December 27.
 
The world’s regions are getting closer to each other, borders are becoming permeable to traffic and exchange. The old concept of national cultures is becoming increasingly obsolete as a distinguishing criterion now that values and special characteristics are coming to resemble each other more.
 
National idiosyncrasies and standards are being changed by media that know no borders, and information is globalized in their train. Cultures are interlinking and penetrating each other as they work towards a »world culture«. As yet this cannot be grasped precisely. But today’s fine art can give us an idea of how it might sometimes look.
 
In the fifties many German artists moved to the artistic metropolis that was Paris, or to New York from the sixties, then in the nineties artists of other nationalities increasingly focused their lives and work on Germany. They were rapidly integrated into German colleges and the German art world, and thus became part of the cultural discourse here. This is shown in Germany not least by the fact that the new arrivals generate innovative creative stimuli that are now accepted as part of the local scene.
 
The ifa exhibition takes a curious look at the new »Artspace Germany«, whose development has been promoted to a large extent by open, Federal German culture policies. It is the first transnationally focused exhibition intended to form part of German foreign culture policy. Transcending the genre boundaries of fine art, groups of works by the artists Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ays¸e Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo and herman devries represent artistic diversity within transcultural unity.
 
The exhibition goes beyond presenting exemplary positions of the last forty years to explore above all their significance and influence on themes, media and expressive forms within current discourse.
 
Curator: Dr. Ursula Zeller

Rehberli Sergi Turu Hakkında Bilgi Edinmek İçin İletişim:

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ank/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22020812
Katılım için Linda.Roedel@goethe.de adresine eposta göndererek kayıt yaptırmanız rica olunur.