50. YIL BÜYÜK SERGİSİ

50. YIL BÜYÜK SERGİSİ

50. YIL BÜYÜK SERGİSİ

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar

4 - 30 Aralık 2020
Açılış Tarihi: 4 Aralık 2020 
Saat: 12.00
4 - 30 December 2020
Opening Date: 4 December 2020
Time: 12.00 pm

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino, Andrey Gennadiyeviç Karlov ve 
Füreya Koral Sergi Salonları
Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center
Abidin Dino, Andrey Gennadiyeviç Karlov and 
Füreya Koral Exhibition Halls
 
Yarım asırlık tarihe sahip olan derneğimiz, kuruluşundan bu güne yüzlerce etkinlik ve verdiği onlarca ödülle, Cumhuriyet tarihinin güzel sanatlar alanında ülkemizin yüz akı olmuştur.
 
Yönetimde görev yapmış sanatçı üyeler, derneğimizin büyüyerek bugüne gelmesine büyük katkı sağlamışlardır. Sanat dolu 50 yıl, üyeler arasında dayanışma, yardımlaşma ve okul olma özelliğini de korumuş ve geliştirmiştir.
 
Nisan ayında geleneksel olarak Çankaya Belediyesi ve Derneğimizin ortaklaşa yapacağı büyük sergi etkinliği pandemi nedeniyle; alınan kararla aralık ayında yapılmıştır.
 
BRHD Yönetim Kurulu bu yıl 50. yıl onur ödüllerini kuruculuğunu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen sayın Turan Erol ile Cumhuriyet döneminde bir ilk olarak, plastik sanatlar alanında bir sivil toplum kuruluşuna ait mekan alarak, derneğimize kazandıran eğitim emekçisi sayın Güler Velidedeoğlu’na vermeyi uygun görmüştür.
 
Hüseyin YILDIRIM
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı