GÜZELLİK ACISI - 1

GÜZELLİK ACISI - 1

GÜZELLİK ACISI - 1

12 - 26 Ocak 2021
12 - 26 January 2021
 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Eren Eyüboğlu Sergi Salonları
Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center
Eren Eyüboğlu Exhibition Halls
 
Günümüzün tüketim toplumu kadını nesneleştirmiş ve onu daha erotik olması için kışkırtmaktadır. 
 
Erkek, kadını insani özelliklerinden uzaklaştırarak onu yalnız beden olarak görmektedir.
 
Kadın bedeni, cinsel çekimini artırarak hep daha güzel olmanın peşinden sürüklenmiştir. 
 
Bugün ekonomik bağımsızlığını kısmen kazanmış olsa da ataerkil beğeninin tüketim merkezli yaklaşımının kurbanı olmaya devam etmektedir. 
 
Baştan aşağıya bir proje olan kadın, saçından tırnağına kadar yeniden ve yeniden şekil değiştirmeye mecbur bırakılmıştır. 
 
Bu değişim çoğu zaman acıdır.
 
Bir kadın olarak sanatçının “güzellik” ve “acı” kavramları üzerinde durması tesadüf değildir.
 
Funda ŞİŞCİ