YARALI BİLİNÇ

YARALI BİLİNÇ

YARALI BİLİNÇ

13 Ocak - 24 Şubat 2021
Açılış Tarihi: 13 Ocak 2021 - Saat: 14.00
13 January - 24 February2021
Opening Date: 13 January 2021 - Time: 2 pm
 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi  - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Doğan Taşdelen Contemporary Arts Center - Andrey Gennadiyeviç Karlov Exhibition Hall
 
Yaralı Bilinç sergisi, moderniteyi hazmetmekte sorun yaşayan geleneksel toplumlardaki bireyin dramına görsel bir göndermedir. 
 
Zihninde yeniliklere ait elverişli sözcükler ve uygun tasvirler olmadığından, bu tür toplumlarda yaşayan birey, yeni gerçekliklere hazırlıksız yakalanır. 
 
Bunları kavrayıp yorumlamakta sorun yaşar. Bu durum onun günümüz dünyasında yaşadığı alana tam olarak ait olamamasına neden olur. 
 
Onun zihni, kendisine karşı verdiği mücadelede hala geçmişte var olan ile günümüz olanaklarının çekiciliği arasında gidip gelmektedir. 
 
Yaralı Bilinç sergisi, tam olarak modernleşememiş toplumlardaki bireyinin çelişkilerine, ikilemlerine odaklanan, gölgenin simgesel ve metaforik anlamından beslenen bir sergidir. 
Sanat Tarihi, Kültür Tarihi ve günlük hayattan konularıyla disiplinler arası yaklaşıma sahip işlerden oluşmaktadır.