Madde(siz)

Madde(siz)

Madde(siz)

12-26 Şubat 2021
12-26 February 2021


Zülfü Livaneli Kültür Merkezi - Mutluluk Sergi Salonu

Zülfü Livaneli Cultural Center - Happiness Exhibition Hall 
 
Deniz C. Koşar
 
Sosyal ilişkilerimizin bile sayısal bir veriye dönüştüğü günümüz toplumunda, özellikle pandemi sonrası, maddi varlığımız olan bedenimizi koruma altına alırken evlerimizde, karantina altında dünyayla olan ilişkimizi azaltıyoruz. 
 
Bu durumu telafi etmenin yöntemini ise fotoğraf ve televizyon ile gelişen görüntüler dünyasının devamı bilgisayar ve cep telefonu bir tür dünyaya açılan bir pencere olarak ekranında buluyoruz. Dijitalleşme çağı olarak kutsadığımız ve selamladığımız o yeni çağın içindeyiz ve hızla devam ediyoruz. Bu bağlamda aslında pandemi hayata dair bir sorgulama biçimini zorunlu kılıyor. 
 
Maddi olan ile maddi olmayan arasındaki fark ya da ilişkiye odaklanmamıza dair bir çağrı niteliğinde. Bu noktada, Madde(siz), izleyicinin görüntülerle olan ilişkisini var olan ile olmayan arasındaki sınırda tutarak görüntülerle kurduğumuz ilişkiye odaklanıyor ancak görüntülerin duyular üzerinden ulaşmasını sağlayan sunumu ile de çelişkili bir şekilde kendini var ediyor.