Şiirsel Bir Bakış

 Şiirsel Bir Bakış

Şiirsel Bir Bakış

Şiirsel Bir Görüş - Igor Malijevsky, Jan Pohribny ve Miro Svolik’in fotoğraflarından oluşan sergi Sergi, çağdaş Çek fotoğraf sanatının üç seçkin kişiliğinin fotoğraflarını bir araya getiriyor. Yazarların her biri, üretiminde kendi fotografik ifade dilini yaratmıştır: Igor Malijevsky, sembolik ve şiirsel içgörülerde gerçek yaşamın resimlerini yakalar, Jan Pohribny, ışık ve uzun süredir gözlemlediği yerlerin gizemi ile çalışır ve Miro Svolik hem kompozisyon hem de kolaj formlarında fotoğraf içinde fotoğraf yaratır. Hepsinin biçimsel olarak farklı üretimi, doğrudan gerçekliğimizi aşan görsel bir şiir olarak okunabilecek tüm ilgili fotoğrafların anlattığı hikayeye yapılan vurgu ile bağlantılıdır.
 
A Poetic Sight – exhibition of photographs of Igor Malijevsky, Jan Pohribny and Miro Svolik
The exhibition brings together photographs of three outstanding personalities of contemporary Czech photographic art. Each of the authors has created its own photographic language of expression in its production: Igor Malijevsky catches pictures of genuine life in symbolic and poetic insights, Jan Pohribny works with light and the enigma of places that he observes for a long time and Miro Svolik creates pictures in a picture, both in composition and collage forms. The formally different production of all of them is connected by an emphasis on the story told by all respective photographs that can be read as a visual poem exceeding our immediate reality.