ANKARA ANTLAŞMASI

ANKARA ANTLAŞMASI

ANKARA ANTLAŞMASI

Ankara Antlaşması, 1921 – 2021
 
Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921 tarihinde “Angora”da (bugünkü Ankara) Fransa ve Türkiye iki ülke ve ikili ilişkileri için belirleyici bir anlaşma imzaladı. Fransız-Türk dostluğuna bağlı olan kadın ve erkeklerin inanç ve uzlaşma sanatı sayesinde, Fransız birliklerinin Kilikya’dan çekilmesine yol açan bu anlaşma, 1. François ve Kanuni Sultan Süleyman’dan bugüne uzanan yüzlerce yıllık dostluk bağının yenilenmesini mümkün kılarak Fransa ile yeni Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının önünü açmıştır. Anlaşmanın yüzüncü yılı, çok bilinmeyen belge ve arşiv görüntüleri ile desteklenen müzakere ve tarihi anlara dönüp bakmak için bir fırsattır.
 
Ankara Antlaşması’nın Maddeleri
 
Her iki tarafta bu anlaşmanın imzalanmasını müteakiben aralarındaki harbin bittiğini kabul ederler. Ordular ve ahali durumdan haberdar edilecektir.
 
Her iki taraf karşı tarafın esirlerini serbest bırakacak, esirlere yol paraları verilerek en yakın şehirlere bırakılacaktır.
 
Antlaşmanın imzasından en fazla iki ay sonra 8. maddedeki sınırın kuzeyine Türk askerleri, güneyine ise Fransız askerleri çekilecektir.
 
Hatay için özel bir idare usulü tesis edilecektir.
Türk dili orada resmi dil olacaktır.

 
Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah türbesi Türk malı sayılacak ve Türk Devleti asker bulundurarak türbeyi koruyabilecek.
 
Ankara Antlaşması sonucu her iki taraf, boşaltılan arazide genel af ilan edecektir.
 
Seçilecek bir karma komisyon ile Suriye ve Türk Devleti arasındaki gümrük ilişkilerini düzenleyecek, bu komisyon kurulana kadar iki tarafta hareketinde serbest kalacaktır.
 
İskenderun Körfezi’nde Payas’tan başlayarak Kilis- Çobanbeyli istasyonuna gidecek demiryolu Türkiye’de kalmak üzere Çobanbeyli’den Nusaybin’e varacaktır.

Payas ile Çobanbeyli istasyonları Suriye’de kalacaktır.

 
Türk Hükûmeti ile Suriye Kırık suyundan ortaklaşa faydalanacaktır. Suriye Hükûmeti, masraflarını kendisi karşılamak üzere Fırat nehrinin Türk Hükûmeti kısmından su alabilecektir.