BEYAZ GÖLGELER

BEYAZ GÖLGELER

BEYAZ GÖLGELER

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
2 - 16 Kasım 2021


Bu çalışmaya konu edilen sanat performansı, yaşanmakta olan bir trajediye farkındalık yaratma amacı taşımaktadır. İran’a sınırı olan Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşanmış trajik göçmen ölümlerine gönderme yapmak üzere gerçekleştirilmiştir. Çaldıran, Asya’dan gelen düzensiz göçün Türkiye’deki ilk durak noktalarından biridir. Çoğunlukla Avrupa ülkelerine yeni bir yaşam için gitmeye çalışan göçmenlerin takip ettiği güzergâhlardan biridir. Sınırdan kış aylarında yürüyerek geçmeye çalışan göçmenler, Çaldıran’ın sert iklimine hazırlıksız yakalanmaktadır. Kış koşullarına uygun kıyafetlere sahip olmadıklarından, Çaldıran’da donarak ölürler. Cesetleri, ancak bahar aylarında karların erimesiyle ortaya çıkmaktadır. Söz konusu trajik son, bu sanat performansının içeriğini dönüştürmüştür. Onların varlıklarının sembolü olarak gölge öğesine başvurulmuştur. İnsanın ikiz imgesinin gölge olduğu gerçeği, bu sanat performansının temasını oluşturmaktadır. Karda yürüme eylemiyle oluşturulan üç devasa boyutta figür, göçmenlerin var olmayan bedenlerinin iz düşümünü (gölgesini) temsil etmektedir. Bu sanat performansının ana vurgusu olan yürüme eylemi ise göçmenlerin herhangi bir modern ulaşım aracı kullanmadan yürümek durumunda kalmalarına sembolik bir göndermedir.