MÜLTECİ HAYATLAR

MÜLTECİ HAYATLAR

MÜLTECİ HAYATLAR

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
8-14 Şubat 2022 


Mülteci Hayatlar; bir çok nedenle topraklarını terk etmek zorunda kalan sayısız hayatların daha iyi bir gelecek umuduyla çıktığı yolculuklardır. Evrensel bir sorun olan mülteci krizi; geçmişi çok eskilere dayanan ve günümüzün önemli sorunlarından biridir. Toplumun her alanını etkilemekle birlikte sanatın da odak noktalarından birini oluşturmaktadır. 
 
Mülteci Hayatlar temasından oluşan bu fotoğraf sergisinin temel amacı, günümüzde yaşanmakta olan bu insanlık sorununa dikkat çekmek ve mülteciliğin bir seçenek değil bir zorunluluk olduğu bilinciyle toplumun yabancılara yaklaşımın şekillenmesinde daha olumlu bir bilinç oluşturulmasına katkı sunmaktır. Bu sergiyi  din, dil, renk ayırt etmeksizin sanatın evrensel birleştirici gücünü bir kez daha izleyiciyle buluşturmanın heyecanıyla sizlere armağan ediyorum. 
Saime Uyar