NADAS

NADAS

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Osman Hamdi Bey Sergi Salonu

13-27 Mayıs 2022 
Açılış Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2022 - 18.30
 
Nadas, benzer yollardan geçmiş ve yolları birçok defa kesişmiş dört sanatçının; yaşama, dünyaya, topluma dair düşüncelerini kültürün oluşturduğu simgesel değerleri altüst ederek toplumun zihninde bir nadasa bırakma eylemi yaratmak üzere bir araya geldiği sergidir. Bu sergi, kültürün toprağını çevirip dinlendirerek doğamızın kendisinden gelen, kendiliğinden oluşan ile yüzleşen izleyicinin, zihin tarlasını ekmesini beklemektedir.
 
Sunulan yapıtlar aracılığıyla izleyici, hızlı bir şekilde dönüşen teknoloji enformasyonunun, yaşama dair değiştirdiği yeni algılama biçimlerini, hemen her gün gördüğümüz ikonografik sanal dünya imgeleriyle ilişkilendirilmiş başarı, şans gibi kavramlar ile donatılan figürler üzerinden okuyabileceklerdir. Değişken ama döngüsel var oluşu içinde bireyin sezgisel arayışlarının hep bir eksilmeye ve boşluğa çıkışının tesadüf ve tezahürler ile boşlukta nasıl şekillendiğini hissedecek ve her şeyin yerli yerinde olduğu sınırları imgeleyen haritalar üzerinde, simgesel dünyanın bir kadın siluetine dönüşümünün nasıl da tüm sınırları ve sınırsızlığı ile farklı kadın temsillerine dönüştüğüne şahitlik edeceklerdir. 
 
Kısacası bu sergi, kusursuz bir dünya algısı için de kendini aksak ve edilgen bulan bireye sunulan yeni varoluş kalıplarını açığa çıkarmayı, kendi benliğindeki boşlukları lekelerin, çizgilerin arasında arayıp bulmayı, haritalandırılmış, sınırları belirlenmiş bir dünyanın ve yaşamın içinden sınırsız olanı büyük bir coşku ile karşılamayı, toplumun erojen bir boşluğa yönelik tekinsiz korkusunun bilinçdışı köklerini açığa çıkarmayı vadediyor. Dünyayı değiştirmek umudu yitiren kalabalıkları, umutsuz kumarbazları bu gösteri, haz ve tedirginlik dünyasını görmeye, hissetmeye davet ediyor.