BİR YOL HİKAYESİ; İKONİK KIRILMALAR

BİR YOL HİKAYESİ; İKONİK KIRILMALAR

BİR YOL HİKAYESİ; İKONİK KIRILMALAR

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
 
20-30 Mayıs 2022 
Açılış Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2022 - 18.00
 
‘Ben’ kelimesinin hayata dair sorgulamalarının neticesinde ortaya çıkan “Bir Yol Hikayesi; İkonik Kırılmalar” sergisi; 2020 yılında gerçekleştirilen “Yüzleşme” sergisinin devamı niteliğindedir. Bireyin varlık sorununu merkeze alan “Yüzleşme” sergisi, varlığın sonsuz evren döngüsündeki geçici konaklamasına tanıklığın izlerini taşır. Çalışmalar, bireyin herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi biri oluşunun tanıklığında; geçmiş, bugün ve yarına dair olanı; kült ve sıradanın bir aradalığı ile görünür kılmak kaygısındadır. Zaman ve mekandan bağımsız ama beraberinde tüm zaman ve mekanları barındıran bir anlayışın ürünüdür. 
 
Çalışmaların bir kısmı, foto-manüpilasyon yöntemiyle dijital ortamda düzenlendikten sonra, pleksi ya da tuval yüzeyine transfer uygulaması şeklinde oluşturulurken bir kısmı da tuval yüzeyine yolun nesnel gerçekliğine dair malzemelerle (asfalt, mıcır, araba lastiği vb.) yapılan müdahaleler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bir yola çıkmak, o yolda olmak, yürümek, düşmek, kalkmak, durmak, bir yerlere varmak ya da hiçbir yere varamamak başlı başına “ben’’in varoluşsal meselesidir ve doğrudan yaşamı imgeler. Bir gezgin misali yaptığımız yolculuklarla yaşamı ve kendimizi anlamaya çabalarız. Öyle ki yolun başındaki “ben’’ ile varılan noktadaki “ben’’ artık ne madden ne de manen aynı değildir. Temas ettiği her gerçeklik varılan noktada onu bambaşka bir şeye dönüştürür. Yaşamı bir yolculuk olarak düşündüğümüzde doğumdan ölüme kadar geçen süreçte gerçekleştirdiğimiz dönüşüm bizim bu dünyadaki yol hikâyemizdir. “Bir Yol Hikayesi; İkonik Kırılmalar” serisi de tanıklık ettiklerini görünür kılmak derdindedir.
Gülay Karakuş