DİL DEVRİMİ VE ELİFBA’DAN ALFABE’YE

DİL DEVRİMİ VE ELİFBA’DAN ALFABE’YE

DİL DEVRİMİ VE ELİFBA’DAN ALFABE’YE

19 Eylül - 3 Ekim 2022
 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Batılı anlamda Modern Ulusal Devlet kurmaya karar verdiğinde öncelikle hedeflerinden biri de Ulusal kimliği inşa etmekti. Ulu Önder, Tanzimat’tan bu yana gündeme gelen alfabe tartışmalarını ulusal kimlik talebiyle birleştirerek doğru zaman ve stratejik planlama ile Dil Devrimini gerçekleştirir. Sergi, Modern Türkiye tarihinin en köklü değişim anlarından birini bugünün yurttaşına görsel mimariyle desteklenmiş bir kurguyla anlatmayı hedefliyor.
 
Kronolojik bir bütünlük içinde ve dönemin hafızasını oluşturan materyaller aracılığıyla izleyiciye sunulan Dil Devriminin Öyküsü tarihsel evrimiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Sergide Elifba’dan Alfabeye giden tarihi bağlam 1875’den günümüze, yayınlanan basılı materyal ve efemeralar ile oluşturuluyor. Ayrıca geçmişle bugün arasında bağ kurmayı, toplumsal farkındalık ve duyarlılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Serginin bir diğer amacı da, Dil devrimini bütün engellere rağmen gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millet Mektepler’nin öncüsü Mustafa Necati’yi, Yeni Türk Alfabesini kıvançla savunan İsmet İnönü’yü, Dil Encümeni üyelerini ve sergide ismi geçen bütün tarihi kişilikleri sevgi ve saygıyla yâd  etmektir.