TABU DİSİPLİNLERARASI GRUP SERGİSİ

TABU DİSİPLİNLERARASI GRUP SERGİSİ

TABU DİSİPLİNLERARASI GRUP SERGİSİ

3-30 Kasım 2022 
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Mutluluk Sergi Salonu
 
Tabu; insan davranışlarının belli alanları ya da belli normlarla ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış oldukça güçlü sosyal yasaklara denir. Etnologlar tarafından Polinezya dillerinden alınıp kullanılmaya başlanmıştır. “Kutsal” nesnelerde olduğu gibi çelişkili bir yapısı vardır. İki karşıt anlamı taşır; hem kutsal hem kirlenmiş şeyler tabu olabilirler. Tabu karşılığında birçok dilde kullanılan sözcükler de iki zıt anlamı birden taşır. 
 
Bazı tabular geçici iken bazıları süreklidir. Evrensel bir tabu yoktur ancak tabu mekanizması her zaman aynıdır. Bazı nesneler, kişiler ya da bölgeler tamamen farklı bir ontolojik sisteme dahil olurlar. Asırlardır sanatçılar, dogmaları kabullenmeme, yaratma, sorgulama ve sistemin dışındaki düşüncelerinden dolayı tepki görmüş, bu doğrultudaki yaratımları tabu haline dönüşmüştür. Günümüzde de sanata ve sanatçıya karşı bu tutumun devam ettiğini yeni örneklerle görmekteyiz. İşte bu duruma dikkat çekmek isteyen 36 sanatçının 60 eserinden oluşturduğumuz disiplinlerarası seçkimize tüm sanat severleri davet ediyoruz.
 
Sergi Küratörü
Serdar Yörük